Ugirls尤果网U375Mina65PMina尤果网

Ugirls尤果网U375Mina65PMina尤果网

(广产形如人参者是,有节者非)。发明赤芍药性专下气,故止痛不减当归。

惟阴虚火旺血燥生热及宿有失血病者为禁。研细水飞,去目翳。

绿青吐风痰眩闷,取二三钱同龙脑少许调匀,薄荷汁合酒温服,便卧,涎自口角流出乃愈。乳难者,郁热结于手足厥阴也。

又白露后以泔水净,置屋上晒露一月,谓之神术《本经》主风寒湿痹,死肌痉疸。又或出血,名曰息露。

其中焦气滞不运宜之者,以脾胃喜芳香也。 非若人参之性禀阳明,象类君子,苟有过人皆知之,是以师家敛手不敢用,病家缄口不敢尝,直至滨危不得已而用之,每至下咽即毙,是以左右之人靡不交口归咎于人参,曷知其为从前误药所致。

秋露质清,止疟除烦。辛温,无毒。

Leave a Reply